Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Вибір дисциплін

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

Шановні учасники навчального процесу – студенти, Фізико-технічний інститут разом з усім КПІ ім. Сікорського реалізує новації закладені у Законі про Вищу освіту, зокрема надання можливості для кожного студента за допомогою виборності частини дисциплін.

На 2024-25 навчальний рік вибір дисциплін студенти роблять використовуючи сайт my.kpi.ua.
f-katalog.png (68 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>
Після того, як вибір зроблено, бажання студента розглядається гарантом ОП. Якщо кількість місць в альтернативній групі обмежена, відбір буде відбуватись за порядком запису. Якщо кількість студентів що записалися на дисципліну буде замала, таким студентам запропонуємо обрати іншу дисципліну.

  • Студенти 1-го курсу групи ФФ-31 мають обрати 2 дисципліни з Загальноуніверситетського каталогу, та 1 дисципліну з Ф-каталогу.
  • Студенти 2-го курсу групи ФФ-21 мають обрати 2 дисципліни на 5-й семестр та 3 дисципліни на 6-й семестр з Ф-каталогу.
  • Студенти 3-го курсу групи ФФ-11 мають обрати 5 дисципліни на 7-й семестр та 3 дисципліни на 8-й семестр з Ф-каталогу.

В разі виникнення питань звертайтесь у telegram-чат (https://t.me/apd_ipt_chat)

Після процедури вибору, формується індивідуальний навчальний план на наступний рік навчання.

 

Результати вибору дисциплін студентами минулих років

2021-22

За результатами опитування яке проводилось у системі e-Campus було визначено індивідуальний перелік вибіркових дисциплін для кожного студента на 2021-22 навчальний рік (xls-файли по групам):

* - будуть доповнення

2020-21

За результатами опитування на 2020-21 навчальний рік було сформовано наказ Наказ ФТІ №716/2020 від 11.09.20 про затвердження результатів індивідуального вибору дисциплін студентами на 2020-21 навчальний рік.
Та відповідно було сформовано індивідуальні навчальні плани студентів.

Пропонуємо вибір для студентів за освітньою програмою ПРИКЛАДНА ФІЗИКА.

В межах освітніх програм ти можеш за посиланнями ознайомитись з анотаціями запропонованих у весняному семестрі дисциплін, уточнити в чаті, якщо потрібно, їх зміст і зробити свій вибір. На сторінці "Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали" можна знайти описи дисциплін.

З переліком вибіркових освітніх компонент професійного циклу підготовки ви можете ознайомитись на сторінці "Ф-каталогу (2022-23)".

Після того, як вибір зроблено, твоє бажання буде розглянуто. Якщо кількість місць в альтернативній групі обмежена, відбір буде відбуватись за рейтингом. Обрану дисципліну маєш внести до свого індивідуального навчального плану.

Порядок індивідуального вибіру дисциплін регулюється "Положенням про порядок реалізації студентами Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін".

Щодо вибіркових дисциплін для  судентів групи ФФ-21мн на 2023/2024 рік навчання.
Шановні здобувачі ВО гр. ФФ-21мн (1-й курс магістерського освітнього ступеня)
З  13 березня 2023 розпочинається вибір навчальних дисциплін з Ф-каталогу, що запропоновані для вивчення у3-му  семестрі  (2-й рік навчання, осінь).
Відповідно до начального плану ви маєте обрати 3 (три) будь-які освітні компоненти із дев’яти. Хоча вибір повністю особиста відповідальність здобувача, із міркувань здорового глузду і логіки освітнього процесу ми рекомендуємо наступні варіанти вибору освітніх траєкторій:

  • Новітні джерела енергії; Основи теорії примежового шару;  Системи охолодження високотемпературних енергетичних установок.
  • Оптика і фотоніка; Інтелектуальний аналіз даних;  Наностуктури в електрониці та фотониці.
  • Сучасні виклики біології; Кінетичні моделі в біофізиці;  Молекулярна фізіологія.
Обрання здійснюється через особистий кабінет ІС «my.kpi.ua».

Архів