Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Навігація на сторінці

Наукові здобутки

Наукові здобутки кафедри прикладної фізики

Кількість кандидатських і докторських дисертацій, захищених у колективі, який сформовано в рамках конкретної школи:

Захищено: докторських дисертацій – 3 (Котовський В.Й. (науковий керівник Воронов С.О.), Леєман Дж.Ф., Каудинаріс П.І. (науковий керівник Богорош О.Т.));

кандидатських дисертацій – 8 (Гордійко Н.О., Котовський В.Й. (науковий керівник Воронов С.О.), Аушев Є.В., Дуда І.І., Федоткин Ю.І, Санов О.О., Шишкин В.В., Лазарєв М.М. (науковий керівник Богорош О.Т.)).

Наявність аспірантів у науковому колективі за останні 10 років

Навчалися в аспірантурі – 9, з них захистили кандидатську дисертацію – 6.

 Основні здобутки колективу школи:

статті у провідних наукових журналах – 72;

 • статті, що входять до науко метричних баз даних Web of Science та Scopus – 12;
 • індекси цитування провідних дослідників: h-індекс Воронова С.О. – 3, Богороша О.Т. – 5, Котовського В.Й. – 2;
 • наукові монографії, навчальні посібники, підручники:

монографії:

 1. Богорош А.Т. Управление свойствами кристаллических отложений и их прогнозирование // Вища школа, Киев, 1997. – 248 с.
 2. Bogorosh A. Mathematical model of Crystallization waves at crystal nucleation and growth. // “Cybernetics and Systems Analysis”, Plenum&Kluwer, N.Y., 26. 1999. – 169 p.
 3. Bogorosh A., Voropaev G. Thermal control of transitional, allorca, Spain, 2003/ - 314 p.
 4. Dudeck V.. Bogorosh A., Le Albarede post-graduate of Laboratory // Paris-6, Orleans, France, 2004, - 93 p.
 5. Шайко-Шайковский А.Г., Рубленик И.М., Богорош А.Т., Олексюк И.С., Василов В.М. Биомеханика блокирующего металлополимерного остеосинтеза. – Verlag/Palmarlum Academic Publishing ist ein Imprint der/ OmniScriptum GmbH& Co.KG Heinrich-Bӧcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrȕcken, Deutschland, Herstellung: siehe letzte Seite/ ISBN 978-3-639-70692-5 Copyright₵ OmniScriptum GmbH& Co.KG Alle Rechte vorbehalten./ Saarbrȕcken, 2014. – 390 р.

навчальні посібники:

 1. Воронов С.А., Переверзева Л.П., Поплавко Ю.М. Физическое материаловедение. Часть 1. Перспективные направления материаловедения: Учебное пособие. – Киев: НТУУ «КПИ», 2004. – 195 с.
 2. Богорош О.Т. Практичний посібник для виконання курсових робіт під час вивчання дисципліни, НТУУ «КПІ», 2005. – 76 с.
 3. Поплавко Ю.М. Фізичне матеріалознавство: Навч. посіб./ Ю.М. Поплавко, Л.П.Переверзєва, С.О.Воронов, Ю.І.Якименко. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – Ч.2: Діелектрики. – 392 с.
 4. Богорош О.Т., Воронов С.О., Шайко-Шайковський О.Г. Управління властивостями сполук та їх прогнозування. Фізико-хімічна інформатика: навч. посібник/ О.Т. Богорош, С.О.Воронов, О.Г.Шайко-Шайковський. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2010. – 232 с.
 5. Поплавко Ю.М. Фізичне матеріалознавство: навч. посіб./ Ю.М. Поплавко, С.О.Воронов, Ю.І.Якименко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.3: Провідники та магнетики. – 372 с.
 6. Фізичне матеріалознавство: навч. посіб./ Ю.М. Поплавко, В.І.Ільченко, С.О.Воронов, Ю.І.Якименко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч.4: Напівпровідники. – 336 с.
 7. Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й., Гордійко Н.О. Нові речовини. Частина 1. Від традиційних до нових матеріалів : Навчальний посібник .– Київ, НТУУ «КПІ», 2015. – 517 с.
 8. Від традиційних до нових матеріалів. – Ч.1: навч. посіб./ О.Т. Богорош, С.О.Воронов, В.М.Крамар, О.Г.Шайко-Шайковський; за ред. О.Т.Богороша – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2015. – 396 с.
 9. Нові матеріали та речовини. П’єзо- та сегнетоматеріали. Ч.2: навч. посіб./ О.Т.Богорош, С.О.Воронов, В.М.Крамар, О.Г.Шайко-Шайковський; за ред. О.Т.Богороша – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2015. – 366 с.
 10. Локальні методи досліджень: навчальний посібник / О.Т.Богорош, В.М.Крамар, О.Г.Шайко-Шайковський. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», Чернівці, 2016. – 172 с.
 11. Термо- і томографія: навчальний посібник / О.Т.Богорош, С.О.Воронов, О.Г.Шайко-Шайковський, О.В.Деревянчук, – 2016. – 60 с.

підручники:

Шайко-Шайковський А.Г., Антіпова І.А., Крамар В.М., Богорош А.Т. Опір матеріалів. Підручник для студентів внз. Чернівці.  – 2015. Чернівецький національний університет, 2015. – 240 с.

 • зареєстровані об’єкти права інтелектуальної власності – 12;
 • викладач-дослідник – Богорош О.Т. (2006–2011 рр.);
 • засади перспективного розвитку школи, в тому числі на міжнародному рівні;
 • наявність нових освітніх програм і навчальних курсів, спеціальностей і спеціалізацій за тематикою наукової школи – Нова освітня програма «Прикладна фізика та наноматеріали»;
 • результати інноваційної діяльності, участі молоді в конкурсних проектах, а бізнесу – у зміцненні лабораторної бази кафедр;
 • отримані нагороди, премії, академічні звання тощо.