Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Вступ на 5-й курс

magister_24.jpg (30 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>

  1. Інформація про вступ до магістратури на сайті приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського
  2. Інформація про вступ до магістратури на сайті НН ФТІ
  3. Програма комплексного фахового випробування для вступу на спеціальність 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2024рік).
  4. Освітньо-наукова програма підготовки магістрів Прикладної фізики.

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році для конкурсного відбору зараховуватимуть бали: ЄВІ (2023 або 2024 років) та фахового іспиту – для вступу на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Vstup_mag_2024.jpg (72 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>


  1. Процедура реєстрації для складання ЄВІ / ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023, які бажають вступити до магістратури*

 

Графік роботи атестаційної комісії (на стадії узгодження

Дата, час і місце
проведення
консультації*
Дата, час і місце
проведення
випробування* (І сесія)
Дата, час і місце
проведення
випробування* (ІІ сесія)
Дата, час і місце
проведення
випробування* (ІІІ сесія)
Дата, час і місце
проведення
випробування* (ІV сесія)
         

    
Диплом бакалавра надає можливість отримати повну вищу освіту другого освітнього рівня
магістр за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" освітньо-наукової програми "Прикладна фізика".
Це цілком доступно із дипломом бакалавра за спеціальністю "Прикладна фізика та наноматеріали", отриманим в КПІ ім. Ігоря Сікорського, або маючи ступінь бакалавра, отриману в іншому ЗВО України. В останньому випадку необхідно здати фаховий іспит за
Програмою комплексного фахового випробування.


Навчання за освітньо-науковою програмою "Прикладна фізика" триває 1 рік 9 місяців.
Освітньо-наукова програма підготовки — це підготовка магістрів 105 спеціальності, що дозволяє займатися як професійною діяльністю в наукоємних галузях промисловості та бізнесу, так і знайти себе в академічній сфері і займатися науковою роботою.


Відповідно до освітньо-наукової програми Прикладна фізика кафедра Прикладної фізики пропонує, крім обов'язкових освітніх компонент, вибіркові дисципліни професійного циклу підготовки які сформовані на основі програми вибіркових блоків дисциплін (колишніх спеціалізацій) за якими підготовано вже не один випуск магістрів з прикладної фізики:

  • Високі фізичні технології
  • Фізика живих систем
  • Фізика енергетичних систем

 

Вартість навчання за контрактом (2023): 

  1. Очна (денна) форма, навчання одного року 29 900,00 грн.
  2. Загальна вартість навчання за весь ОНП (1 рік 9 міс) 59 800,00 грн.

Документи для вступу


Наші контакти:

Адреса: м. Київ, вул. академіка Янгеля 7а, корпус №11, ауд. 213
Телефон: +38(044)204-85-12
Мейл: apd.ipt@gmail.com
Телеграм канали і чат:

Фейсбук: Сторінка кафедри


Про мотиваційні листиМотиваційні листи подаються всіма вступниками, які беруть участь у конкурсі для здобуття вищої освіти у передбачених Порядком прийому.

Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2023 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:

- обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;

- бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);

- ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо). За наявності у мотиваційному листі вступника таких суджень та висловлювань, за поданням уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, Приймальною комісією може бути розглянуто питання про виключення такого вступника з участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського незалежно від інших конкурсних показників.

Детально за посиланням https://pk.kpi.ua/motivation-letter/


Нормативні документи


Офіційній документи які регламентують вступ до КПІ виможете знайти на відповідній сторінці нашого сайту або сайту Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Особливо, вступникам до магістратури слід звернути увагу на: