Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Методичнi розробки

Рік видання Обкладинка Назва та посилання на бібліотеку (ela.kpi) Автори
2023   Загальна фізика. Механіка. Лабораторний практикум Навч посібник Кондаков В. О., Литвинова Т. В., Тараненко Ю. О., Катасонов А. А. 
2023   Рівняння математичної фізики. Збірник задач. Частина 1 Навч посібник Жданов В. І., Лізунов В. В., Катасонов А. А., Кононенко О. С.
2023 mechanics.png (105 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> Механіка в задачах. Навч посібник В. В. Загородній, С. В. Бех
2022   Теорія теплопровідності. Підручник А. В. Гільчук, А. А. Халатов, Т. В. Доник
2022 optics.png (84 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> Оптика. Практичний курс. Навч посібник В. В. Іванова, С. М. Пономаренко
2022   Functional dielectrics in-depth study Y. Poplavko, S.Voronov, Y. Yakymenko
2021 optics_lab.png (76 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> Оптика. Лабораторний практикум. Навч посібник С. М. Пономаренко, В. В. Іванова
2021   Ядерна фізика. Збірник задач з розв’язками Кобушкін Олександр Петрович, 
Кривенко-Еметов Ярослав Дмитрович
2021   Статистична радіофізика та оптика: Домашня контрольна робота: Симуляція випадкових процесів Монастирський, Геннадій Євгенович
2021   Selected problems of materials science Poplavko, Y.; Voronov, S.; Yakymenko, Y.
2021   Термодинаміка газового потоку. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи Гільчук, Андрій Володимирович
2021   Дипломне проектування. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович; Ткач, Варвара Сергіївна
2021   Магістерська кваліфікаційна робота. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович; Ткач, Варвара Сергіївна
2021   Моделювання фізичних процесів. Комп’ютерний практикум Димитрієва, Наталія Федорівна
2020   Курсова робота з оптоелектроніки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок параметрів напівпровідникових інжекційних лазерів» Іванова, Віта Вікторівна
2020   Загальна фізика. Механіка Загородній, Вячеслав Васильович
2020   Термодинаміка і молекулярна фізика. Лабораторний практикум Монастирський, Геннадій Євгенович; Гільчук, Андрій Володимирович; Грайворонський, Микола Владленович; Гомонай, Олена Василівна
2020   Методи аналізу та обробки експерименту Доник, Тетяна Василівна
2020   Експериментальні дослідницькі установки. Електронний конспект лекцій Доник, Тетяна Василівна
2020   Термодинаміка газового потоку Халатов, Артем Артемович; Гільчук, Андрій Володимирович; Кохтич, Людмила Михайлівна
2020   Термодинаміка складних систем. Конспект лекцій Долгошей, Володимир Борисович
2020   Моделювання фізичних процесів. Курсова робота Димитрієва, Наталія Федорівна
2020   Локальні методи досліджень. Методичні вказівки до практичних занять Гільчук, Андрій Володимирович
2020   Теорія теплопровідності Гільчук, Андрій Володимирович; Халатов, Артем Артемович; Доник, Тетяна Василівна
2020   Термодинаміка та молекулярна фізика. Збірник задач Монастирський, Геннадій Євгенович; Гільчук, Андрій Володимирович
2020   Спецглави теорії теплообміну. Навчально-методичний комплекс до курсу Панченко, Надія Анатоліївна; Халатов, Артем Артемович
2020   Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу Парновський, Сергій Людомирович
2020   Основи фізики горіння Пономаренко, Сергій Миколайович
2020   Електрика та магнетизм. Лабораторний практикум. Змінний струм Пономаренко, Сергій Миколайович; Тараненко, Юрій Олексійович
2020   Класична електродинаміка. Збірник задач Жданов, Валерій Іванович; Пономаренко, Сергій Миколайович; Долгошей, Володимир Борисович
2020   Методичні вказівки щодо організації та проходження переддипломної практики бакалаврів за дистанційною формою Катасонов, Антон Анатолійович; Ткач, Варвара Сергіївна
2020   Комп’ютерне моделювання процесів переносу в суцільному середовищі Димитрієва, Наталія Федорівна
2019   Збірник задач з квантової механіки Кобушкін, Олександр Петрович; Кривенко-Еметов, Ярослав Дмитрович
2019   Локальні методи досліджень Загородній, Вячеслав Васильович
2019   Відновлювальні джерела енергії Доник, Тетяна Василівна; Панченко, Надія Анатоліївна
2019   Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалаврів для студентів спеціальності 6.040204 «Прикладна фізика» Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович; Ткач, Варвара Сергіївна
2019   Термодинаміка газового потоку Халатов, Артем Артемович; Гільчук, Андрій Володимирович; Кохтич, Людмила Михайлівна
2019   Електрика і магнетизм: збірник задач Пономаренко, Сергій Миколайович
2019   Основи теорії примежового шару Халатов, Артем Артемович; Мочалін, Євген Валентинович; Димитрієва, Наталія Федорівна
2018   Атомна фізика Кобушкін, Олександр Петрович
2018   Основи наукових досліджень Панченко, Надія Анатоліївна; Ткач, Варвара Сергіївна
2018   Physics 1. Mechanics. Problems Ponomarenko, Sergiy Mykolajovych; Пономаренко, Сергій Миколайович
2018   Задача двох тіл Пономаренко, Сергій Миколайович
2018   Physics 1. Mechanics Ponomarenko, Sergiy Mykolajovych; Dolgoshey, Volodymyr Borysovych
2018   Збірник задач з електрики та магнетизму Пономаренко, Сергій Миколайович
2017   Задачі з загальної фізики. Механіка Загородній, Вячеслав Васильович; Бех, Станіслав Вікторович
2017   Основи конвективного теплообміну Панченко, Надія Анатоліївна; Халатов, Артем Артемович
2017   Теорія теплопровідности. Частина 1 Халатов, Артем Артемович; Гільчук, Андрій Володимирович
2017   Методичний посібник для практичних занять з курсу «Термодинаміка газового потоку» Гільчук, Андрій Володимирович; Панченко, Надія Анатоліївна; Мейріс, Антон Жанович
2017   Основи теорії конвективного теплообміну Халатов, А. А.; Мочалін, Є. В.
2017   Методичні вказівки до виконання магістерської дисертації для студентів спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали» Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович; Мочалін, Євген Валентинович; Халатов, Артем Артемович
2016   Загальна фізика. Механіка Загородній, Вячеслав Васильович
2016   Квантова механіка Кобушкін, Олександр Петрович
2016   Розрахунок системи охолодження сопла рідинного ракетного двигуна Халатов, Артем Артемович; Панченко, Надія Анатоліївна; Мейріс, Антон Жанович
2016   Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалаврів для студентів напрямку «Прикладна фізика» Доник, Тетяна Василівна; Гільчук, Андрій Володимирович
2016   Основи фiзики горіння Пономаренко, Сергій Миколайович
2015   Нові речовини. Частина 1. Від традиційних до нових матеріалів Богорош, Олександр Терентійович; Воронов, Сергій Олександрович; Котовський, Віталій Йосипович; Гордійко, Наталія Олександрівна
2015   Фізичне матеріалознавство Поплавко, Ю. М.; Воронов, С. О.
2015   Числові методи. Наближені обчислення. Обчислення значень функцій. Наближене розв'язання систем лінійних та нелінійних рівнянь. Інтерполяція Гордійко, Наталія Олександрівна
2015   Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми. Matlab + Toolboxes Гордійко, Наталія Олександрівна
2015   Симетрія у фізиці Загородній, В. В.
2015   Методичні вказівки для виконання завдань з курсу «Рентгенівські методи досліджень» Загородній, В. В.
2015   Термодинамика газового потока Халатов, А. А.; Гильчук, А. Г.; Литвинова, Т. В.
2014   Рентгенівські методи досліджень Загородній, В. В.; Карпець, М. В.
2014   Класична теорія електромагнітного поля. Мікроскопічна теорія Жданов, Валерий Іванович
2014   Збірник задач з квантової механіки Кобушкін, О. П.; Кривенко-Еметов, Я. Д.; Фізико-технічний; Фізики енергетичних систем; Прикладної фізики
2012   Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з оптоелектроніки Іванова, Віта Вікторівна
2012   Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Загальна фізика. Оптика» для студентів нефізичних спеціальностей Іванова, В. В.; Литвинова, Т. В.
2012   Задачі з загальної фізики. Оптика Іванова, В. В.
2011   Лекції з оптоелектроніки: слайд-демонстрація Іванова, В. В.