Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.

Базові інститути

Кафедра прикладної фізики співпрацює з інститутами Національної Академії Наук України:

Лого Назва та лінк Строк дії скан договору
Logo_IMag.png (14 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> Інститут магнетизму 15.07.2021-15.07.2026 скан копія договору
logo_IED.png (8 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> Інститут електродинаміки 28.05.2021-28.05.2026 скан копія договору
Інститут відновлюваної енергетики 21.01.2022-21.01.2027 скан копія договору
Інститут гідромеханіки 30.11.2020-30.11.2023 скан копія договору
Інститут фізики 21.12.2020-21.12.2025 скан копія договору
Міжнародний центр "Інститут прикладної оптики" НАН України 07.12.2020-07.12.2030 скан копія договору
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України 28.09.2022-28.09.2027 скан копія договору
inr.jpg (12 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> Інститут ядерних досліджень НАН України 22.12.2020-22.12.2025  скан копія договору
ifb.jpg (15 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 18.12.2020-18.12.2030  скан копія договору
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України 21.12.2020-21.12.2030 скан копія договору
pic_3.png (17 K<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='../../images/smiley/cool.svg' alt='Cool'> Інститут технічної теплофізики НАН України 04.06.2021-04.06.2026 скан копія договору


 

Базовими установами в яких студенти готують бакалаврські та магістерські диссертації, і які фактично є основними замовниками виступають:

Інститут Фізики НАН України

пріоритетними наукові напрямки досліджень якого є:

 • фізика наноструктур, включаючи гетероструктури у напівпровідниках, нанострукту­рова­ні рідкі кристали, наночастинки твердого тіла;
 • теоретичні і експериментальні дослідження квазічастинок (електрони, екситони, фонони, магнони, плазмони);
 • фізика рідкокристалічних та полімерних середовищ;
 • фундаментальні дослідження взаємодії лазерного випромінювання з речовиною та розвиток наукових основ лазерних технологій;
 • дослідження адсорбційних і електронних явищ та фазових переходів на поверхні твердих тіл;
 • дослідження іонних пучків та методів керування ними;
 • фізика біологічних систем.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України

Основні напрямки за якими працює інститут наступні:

 • фізика напівпровідників і діелектриків;
 • взаємодія електромагнітного випромінення з речовиною, оптика і фотоелектроніка напівпровідників;
 • напівпровідникове матеріалознавство;
 • фізика низькорозмірних структур;
 • оптоелектроніка і мікроелектроніка;
 • технології і матеріали сенсорної та інфрачервоної техніки.

 

Інститут металлофізики ім. Г.В. Курдюмова

Все різноманіття наукових досліджень, що проводяться в Інституті металлофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, можна умовно розділити на п'ять наукових напрямів:

 • теоретичні основи металофізики
 • електронна структура і електронні властивості металів і сплавів
 • фізика міцності і пластичності
 • фазові перетворення і фазові рівноваги
 • фізика поверхні


Студент, що цікавится питаннями фізики металів, гарантована поглиблена підготовка в цьому напрямку, проведення наукових досліджень на атомно-молекулярному і електронному рівнях природи структурних змін і фазових перетворень, що виникають в металевих матеріалах і сплавах в особливих умовах (низькі і високі температури, високий тиск і вакуум, невагомість, космічна радіація) і станах (плівки, поверхневі шари, аморфні стрічки, нано- і квазікристали, надпровідники, високодисперсні матеріали і наноструктури і т. д.), під впливом різних чинників (радіаційне і ультразвукове опромінювання, ударні навантаження, циклічні механічні і теплові дії, агресивні середовища, швидкісні нагріви і т. д.) і встановлення їх зв'язку з фізичними властивостями, що проявляються.

До складу інституту входять два Центри колективного користування: „ЯМР” та „Скануючий силовий мікроскоп”

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

– провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування , загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантової електроніки, приладобудування, автоматики та інших областей техніки.

Інститут Фізіології ім. А.А. Богомольця НАН України

провідний науковий дослідницький центр світового рівня у області молекулярної фізіології, біофізики, нейрофізіології, патологічної фізіології.
Основні напрями підготовки наукових кадрів в інституті пов'язані з наступними спеціалізаціями:

 • вивчення молекулярної організації іонних каналів плазматичної мембрани;
 • вивчення физико-хімічних і біохімічних процесів в центральній нервовій системі;
 • з'ясування ролі синаптичних процесів в підтримці міжнейронних зв'язків і об'єднанні нейронів в нервові центри.

Наукова діяльність

Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

зосереджена на вирішенні проблем в галузі молекулярної біології, генетики і біотехнології, а саме:

 • структурна і функціональна геноміка;
 • протеоміка та білкова інженерія;
 • регуляторні системи та механізми передачі сигналу;
 • біоінформатика і комп'ютерне моделювання;
 • генні та клітинні біотехнології, генна терапія і діагностика.

При інституті створено потужний центр колективного користування „Синтезатор ДНК/РНК олігонуклеотидів”

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова

Національної Академії Наук України є провідним науковим центром з фундаментальних проблем теоретичної, математичної та обчислювальної фізики. Основними напрямками наукових досліджень інституту є:

 • фізика і астрофізика високих енергій,
 • квантова космологія,
 • теорія ядерних систем,
 • квантова теорія поля, теорія симетрій,
 • теорія нелінійних процесів в макромолекулярних структурах, наносистемах і плазмі,
 • динаміка відкритих, сильнонерівноважних фізичних, біологічних, економічних та інформаційних систем.

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова є базовим для Міжнародного центру фізики, який створено при Відділенні фізики та астрономії Національної Академії Наук України. При інституті працює Науково-освітній центр, в роботі якого активну участь беруть студенти фізтеху. Цікавою для студентів буде і робота в Віртуальній Рентгенівській і Гамма Обсерваторії, що є спільним проектом інституту та Наукового Центра гамма-телескопу INTEGRAL (Женева, Швейцария).

Інститут ядерних досліджень

Основні напрями фундаментальних і прикладних робіт Інституту ядерних досліджень НАН України охоплюють:

 • ядерну фізику,
 • атомну енергетику,
 • фізику твердого тіла та радіаційну фізику,
 • фізику плазми,
 • радіоекологію та радіобіологію.

Інститут ядерних досліджень має широкі наукові зв`язки. Проводяться спільні дослідження з науковцями Росії, США, Франції, Німеччини, Італії, Австрії, Польщі, Швеції, Нідерландів, Японії та інших  країн. Підтримуються робочі зв`язки з МАГАТЕ. Інститут координує діяльність українських фізиків у роботі Об`єднаного інституту ядерних досліджень (Дубна) та бере участь  у роботі координаційної групи при НАЕК "Енергоатом" з наукового супроводу управління ресурсом корпусів реакторів.