UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Головна Кафедра Навчання Наука Форум Download Новини Мапа>
Розділи
Середні та відхилення
Лінійна апроксимація

Середні значення. Стандартне відхилення

Якщо є N вимірів величини x, то середнє значення дорівнює:
x

При цьому стандартним відхиленням називають:
s_(n-1)

За великих значень N користуються наближеною формулою:
s_n Якщо на основі експериментально отриманих параметрів x_i вираховувается значення функції y=f(x) то похибку отриманого результату можна оцінити за наступною формулою:
s_y

Лінійна апроксимація

Припустимо що є N вимірів величини x та y, що за теорією мають бути пов'язані лінійною (або іншою що може бути зведена до лінійної простою заміною f(x)->x',f(y)->y') залежністю

Метод найменших квадратів дозволяє визначити найкращу оцінку параметрів A та В:


,а їх стандартні відхилення визначаються за формулами:

Коефіцієнт кореляції:

Критерій є зваженим відхиленням експериментальних значень від теоретичних або апроксимованих значень і визначає "якість" апроксимації. За допомогою формули

визначають значення . Після цього застосовуючи таблицю значень росподілу chi^2 визначають довірчий інтервал.

Переклад
Статус:виконан
Перевірка:виконана
Останнє оновлення
18.01.2009 : 12.34
Версія 1 β