UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Главная Кафедра Учёба Наука Форум Download Новости Карта>
Разделы
Механика
Термодинамика
Электродинамика
Оптика
Атомная физика

Общая информация

Справочные материалы по статистической обработке экспериментальных данных
Гольдин Л.Л.,Лабораторные работы по физике (первая часть,вторая часть)

Механика

Расписание проведения лабораторных работ:

группы ФФ-81 (xls файл)

Список бригад:

группы ФФ-81:
  • Пашинский В.С.
  • Горпинченко Д.В.
  • Гавриков Д.С.
  • Николенко О.В.
  • Король Е.Н.
  • Марченко Е.В.
  • Хлопонин А.Е.
  • Вертелецкая Е.А.
  • Пономаренко Д.В.
  • Мясоедов А.В.
  • Билковский Ю.М.
  • Полупан В.В.
  • Власенко А.А.
  • Бас М.Д.
  • Дяченко А.А.
  • Ковшун А.Ю.
  • Пережиров Н.В.
  • Якубовский В.В.
  • Сичковский В.В.
  • Северин П.П.
  • Хотаб А.В.

Описание работ

1.1 Изучение законов сохранения энергии и импульса при столкновении шаров
Цель: на примере столкновения шаров проверить законы сохранения; вычислить коэффициент рассеивания энергии и соотношения масс шаров.
Литература:
 • Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1 Механика - М.:Наука, 1979, п.п. 22,24-26,28
 • Стрелков С.П. Механика. - М. Наука, 1975, гл. III, п.п. 24,25; гл. IV, п.п. 28-37.
Оборудование:
експериментальна установка, до якої кріпляться кулі; набір куль з різними масами та з різних матеріалів; шкали, електронний секундомір, терези.

Початок роботи

Зіткнення кульок (AVI файл - 307КБ)

1.2 Вивчення законів збереження енергії на прикладі зв'язаних коливань
Мета: вивчення коливального руху двох зв'язаних маятників, спостереження за обміном енергією та розрахунки параметрів системи.
Література:

 • Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1 Механика - М.:Наука, 1979, п.п. 22,24-26,28
 • Стрелков С.П. Механика. - М. Наука, 1975, гл. XIV, п.п. 132-134; гл. IV, п.п. 28,32,34 .
Устаткування:
струна; набір маятників різних мас; секундомір; масштабна лінійка.

2.1 Вивчення законів обертального руху на прикладі маятника Обербека.
Мета: вивчення обертального руху маятника Обербека в залежності від прикладеного моменту сил та моменту інерції маятника
Література:

 • Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1 Механика - М.:Наука, 1979, п.п. 30,32,35,36
 • Стрелков С.П. Механика. - М. Наука, 1975, гл. VII, п.п. 52,53,59; гл. V, п.п. 41,42.
Устаткування.
Маятник Обербека; набір тягарців; секундомір; масштабна лінійка; терези.

2.3 Вивчення прямолінійного руху тіл в полі тяжіння за допомогою машини Атвуда

3.1 Вивчення фізичного маятника

3.2 Вивчення коливань струни

3.3 Визначення пружних сталих твердих тіл та газів за швидкістю розповсюдження

3.4 Вивчення гравітаційних хвиль на глибокій воді

4.2 Знайомство з методами обробки експериментальних результатів на прикладі вивчення залежності електроопору від температури

Термодинаміка

Правила техніки безпеки:

забороняється:
 • заходити в лабораторію без викладача
 • заходити в лабораторію у верхньому одязі
 • їсти в лабораторії
 • палити в лабораторії
 • користуватись балонами з газом та вогнем без дозволу викладача
 • залишати діючі прилади без догляду.
Назва газу Колір Текст напису Колір напису Колір смуги
Азот Чорний Азот Жовтий Бруньовий
Аргон технічний Чорний Аргон технічний Синій Синій
Аргон чистий Сірий Аргон чистий Зелений Зелений
Вуглекислота Чорний Вуглекислота Жовтий -
Кисень Голубий Кисень Чорний -
Горючі гази Червоний   Білий  

Опис робіт

1.1 Вивчення рівняння стану ідеального газу.
Мета: Встановити взаємозв'язок між термодинамічними змінними стану газа (тиск, температура та об'єм) та визначити коєфіцієнт термічного розширення та термічний коефіцієнт тиску
Література:
 • Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.2 Термодинамика и молекулярная физика - М.:Наука, 1975, - гл.1, п.п. 4-7, гл.2, п. 11.
 • Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1, Механика. Молекулярная физика. - М. Наука, 1977, - п.п. 81, 83-86, 90-91.
Устаткування.
Прилад для вивчення газових законів, імерсійний темостат та лабораторний термометр.


Електродинаміка


Оптика


Лабораторна работа "Кільця Ньютона"


Атомна фізика

Перевод
Статус:в процессе
Проверка:не выполнена
Последнее обновление 27.10.2008
Версия 1 β