UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Home Department Study Science Forum Download News Sitemap>
Розділи
Про лабораторію
Співробітники
Мета та основна концепцiя дiяльностi
Наукові теми

Лабораторiя методiв реєстрацiї оптичної iнформацiї проводить науковi дослiдження за темами:

  • Розробка нового поколiння екологiчно чистих реверсивних електрофотографiчних i електрографiчних матерiалiв з термопластичним проявленням для оперативної реєстрацiї iнформацiї в аналоговiй, числовiй та голографiчнiй формi, а також для обробки та представлення iнформацiї в реальному часi.
  • Створення дiагностичних систем теплового неруйнуючого контролю, а також нового поколiння теплових приймачiв (пiроприймачiв, пiроматриць) для використання в системах екологiчного монiторингу, виявлення об'єктiв теплового й хiмiчного забруднення, проведення ефективного контролю енергозбереження на промислових пiдприємствах, об'єктiв енергетичного комплексу, контролю втрат у тепломережах в комунальному господарствi, виявлення аварiйних ситуацiй в металургiї, на транспортi.
  • Аналiз i комп'ютерна обробка тепловiзiйних зображень з метою полiпшення їх сприймання й пiдвищення ефективностi процесу виявлення необхiдної iнформацiї про об'єкт дослiдження.
Translation
Status:in progress
Verify:not verified
Last updated
06.08.2008
Version 1 β