UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Главная Кафедра Учёба Наука Форум Download Новости Карта>

Парновський Сергій Людомирович,

Доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співробітник,. пров. наук. співр фіз. фак. КНУ імені Тараса Шевченка, за сумісництвом профессор кафедри "Прикладна фізика" фізико-технічного інституту НТУУ КПІ
В 1977 році закінчив Московський фізико-технічний інститут (факультет Загальної та прикладної фізики) за спеціальністю "Автоматика та електроніка ".
В 1977 працював в Інституті теоретичної фізики ім. Ландау АН СРСР стажером-дослідником.
З 1977 по 1980 навчався в аспірантурі в Інституті теоретичної фізики ім. Ландау АН СРСР.
В 1981 році захистив кандидатську дисертацію за темою "Дослідження розв'язків гравітаційних рівнянь з особливостями на часоподібних гіперповерхнях ".
З 1981 по 1988 працював молодшим, а потім старшим науковим співробітником в Українському центрі метрології та стандартизацій Держстандарту.
В 1987 отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "теоретична фізика"
З 1988 працює старшим, потім провідним науковим співробітником в Астрономічній обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
В 1993 захистив докторську дисертацію "Поведінка простору-часу та негравітаційних полів поблизу часоподібних сингулярностей" за спеціальністю "теоретична фізика".
З 1997 працює за сумісництвом профессором кафедри "Прикладна фізика" фізико-технічного інституту НТУУ КПІ .

На данный момент подготовлены и преподаются следующие дисциплины:


"Електрика та магнетизм" (лекції)
"Оптика" (лекції)

Наукові інтереси:

Загальна теорія відносності, релятивістська космологія, астрофізика, позагалактична астрономія.

Публікації.

Біля 100 наукових публікацій (деякі з них додаються).
 • Parnovsky S.L Quantum particle production in the formation of naked Kasner-type singularitie// Physics Let.- 1979.- v.73A, №3,- p.153-156.
 • Parnovsky S.L Gravitation fields near the naked singularities of the general type// Physica - 1980. - v.104A,- p.210-222,.
 • Parnovsky S.L Can Reisner-Nordstrom singularities exist?// Gen.Rel.Grav.- 1981- v.13, №9, - p.853-863.
 • Парновский С.Л Квантовое излучение голых сингулярностей керровского типа // ЖЭТФ - 1981 - Т.80,№4 - С. 1261-1270.
 • Парновский С.Л Тип и структура времениподобных сингулярностей в общей теории относительности: от гамма-метрики до общего решения //ЖЭТФ - 1985 - т.88,№6 - С. 1921-1938.
 • Парновский С.Л Влияние электрического и скалярного полей на свойства времениподобных особенностей///ЖЭТФ - 1988. - т.94,№12-С. 15-22
 • Parnovsky S.L A general solution of gravitational equations near their singularities// Clas. and Quant. Gravit.- 1990 - Vol.7 -P. 571-575.
 • Karachentsev I.D., Karachentseva V.E., Parnovsky S.L. Flat Galaxy Catalogue // Astronomische Nachrichten.-1993.-Vol.314.-P.97-222.
 • Karachentsev I.D., Karachentseva V.E., Kudrya Y.N., Sharina M.E., Parnovsky S.L. The Revised Flat Galaxy Catalogue // Bulletin of Special Astrophysical Observatory.-1999.-Vol.47.-P.5-185.
 • Parnovsky S.L., Karachentsev I.D., Karachentseva V.E. Global anisotropy of galaxy orientations // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.-1994.-Vol.268.-P.665-680
 • Караченцев И.Д., Караченцева В.Е., Кудря Ю.Н., Парновский С.Л. Коллективные движения галактик из каталога FGC на масштабах 100 Мпк // Астрономический журнал. - 2000. - Т. 77, №3. - С. 175-187.
 • Парновский С.Л., Кудря Ю.Н., Караченцева В.Е., Караченцев И.Д. Коллективные движения плоских галактик на масштабах 100 Мпк в квадрупольном и октупольном приближениях // Письма в Астрономический журнал. - 2001. - Т. 27, №12. - С. 890-900.
 • Парновский С.Л., Кудря Ю.Н., Александров А.Н. Видимая анизотропия в ориентации внегалактических объектов, вызванная кривизной пространства-времени // ЖЭТФ.-1994.-Т.106,№6(12).-С.1559-1571.

Перевод
Статус:в процессе
Проверка:не выполнена
Последнее обновление 06.08.2008
Версия 1 β