UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Главная Кафедра Учёба Наука Форум Download Новости Карта>

Негрійко Анатолій Михайлович,

Доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри „Прикладна фізика” фізико-технічного інституту НТУУ КПІ

У 1969 році вступив на радіофізичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка,  у 1972 році був зарахований до першого набору на Спеціальний факультет фізики Московського інженерно-фізичного інституту, який і закінчив у 1975 р. за спеціальністю „фізика твердого тіла”.

З 1975 р. по теперішній час працює в Інституті фізики НАН України на посадах: інженер (1975 р.), старший (1975—1979), провідний інженер (1979—1986), молодший науковий співробітник (1986—1988), науковий(1988-1991), старший науковий співробітник (1991-1994), завідуючий лабораторією лазерної спектроскопії (з 1994 р.), вчений секретар інституту (1996 — 2004 рр.), заступник директора з наукових питань (2004 р. — по теперішній час) і завідуючий відділом лазерної спектроскопії (з 2006 р. по теперішній час).

У 1988 р. захистив дисертацію „Внутрішньорезонаторна лазерна спектроскопія просторово неоднорідних середовищ із застосуванням неперервного лазера на барвниках” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико – математичних наук за спеціальністю „фізична електроніка, у тому числі квантова”.

У 2006 р. захистив дисертацію „Експериментальні дослідження механічних та спектральних ефектів у взаємодії лазерного випромінювання з атомами та молекулами” на здобуття наукового ступеня доктора фізико - математичних наук за спеціальністю „оптика, лазерна фізика”.

З 1998 року за сумісництвом працює доцентом кафедри „Прикладна фізика” фізико-технічного інституту НТУУ КПІ .

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 1998 року.

 

На данный момент подготовлены и преподаются следующие дисциплины:

 • „Фізичні основи метрології” (лекції, практичні заняття, IIІ курс);
 • Бере участь в викладанні лекцій  курсу „Вступ до спеціальності”).

Наукові інтереси:

 • Наукові дослідження пов’язані з вивченням взаємодії лазерного випромінювання з атомами, молекулами, мікро- та наночастками, лазерних стандартів часу і частоти, нелінійних оптичних резонансів у випромінювання лазерів, методів нелінійної лазерної спектроскопії надвисокої роздільної здатності, газових, напівпровідникових, твердо-тільних лазерів з вузькою лінією випромінювання та їх застосувань у спектроскопії, лазерній метрології, приладобудуванні.

Тематика наукових проектів , що виконувались та виконуються на поточний момент:

 • 1. Фізика когерентних  лазерних джерел та квантові ефекти у взаємодії атомів та молекул з лазерним світлом (2003-2006)
  Постанова Бюро ВФА НАН України №11 від 27.11.2003
 • 2. Дослідження властивостей  речовин при їх взаємодії з потуж­ним та високо­хро­ма­тичним ла­зер­ним світлом, розробка фізичних основ прецизійних лазерних техно­ло­гій та нових методів лазерної мет­ро­логії (2002-2007)
 • 3. Розробка системи передачі розміру одиниці довжини (частоти) на основі стабілізованого за частотою фемтосекундного лазера (2006)
 • 4. Лазерне випромінювання  як фактор регуляції біосинтетичної активності лікарських грибів (2005-2006)
 • 5. Фізика джерел високомонохроматичних  лазерних полів та резонансної взаємодії лазерного світла з речовиною у різному агрегатному стані, біологічними структурами (2007 -2009)
  № держ. реєст. 0107U002348
 • 6. Електронні, оптичні, нелінійно-оптичні і магнітні властивості актуальних матеріалів електронної техніки та процеси взаємодії з ними лазерного випромінювання (2006 - 20011)
  № держ. реєст. 0107U002664
 • 7. Розробка та виготовлення лазерного мікроманіпулятора малими твердотільними частками (лазерний пінцет) (2007 - 2008)
  № держ. реєст. 0105U007772

Публікації.

Понад 60 наукових публікацій (деякі з них додаються).
 1. Войцехович В.С., Данилейко М.В., Негрийко А.М., Романенко В.И., Яценко Л.П. Давление света на атомы во встречных амплитудно-модулированных волнах. // ЖТФ — 1988. — т.58, N.6. — P. 1174–1176.
 2. Войцехович В.С., Данилейко М.В., Негрийко А.М., Романенко В.И., Яценко Л.П. Наблюдение стимулированного светового давления амплитудно-модулированных волн на атомы. // Письма в ЖЭТФ — 1989. — т. 49, N.3. — С. 138–140.
 3. Данилейко М.В., Войцехович В.С., Негpийко А.М., Ходаковский В.М., Яценко Л.П. Конденсация спектра излучения лазера с линзоподобной поглощающей средой в резонаторе. // Квантовая электроника — 1990. — т. 17, N.6. — С. 725–727.
 4. Войцехович В.С., Данилейко М.В., Негрийко А.М., Романенко В.И., Яценко Л.П. Наблюдение светового давления на молекулы // Письма в ЖЭТФ. — 1994. — т. 59, N. 6. — С. 381–384.
 5. Негрийко А.М., Бойко А.М., Качалова Н.М., Ходаковский В.М. О влиянии примеси 129I на частоту излучения стабилизированного He-Ne/127I2 лазера // Квантовая электроника.—2004.—Т.34, № 5.—С.482–486.
 6. Ruslan A. Malitskiy, Vladimir M. Khodakovskyy, Anatoliy M. Negriyko, Victor I. Romanenko, and Leonid P. Yatsenko. Experimental study of electromagnetically induced transparency in molecular iodine// Proceedings of SPIE – 2007. — V. 6726 — P. 672627

Хобі

Фотографія. Внуки. Поезія.


Перевод
Статус:в процессе
Проверка:не выполнена
Последнее обновление 06.08.2008
Версия 1 β