UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Главная Кафедра Учёба Наука Форум Download Новости Карта>

Монастирський Геннадій Євгенович,

Канидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри "Прикладна фізика" фізико-технічного інституту НТУУ КПІ

В 1984 році закінчив Московський фізико-технічний інститут (факультет Проблем фізики та енергетики) за спеціальністю "Електроніка та автоматика".
В 1984 - 1985 працюва в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України стажером дослідником.
З 1985 по 1989 заочно закінчив аспірантуру в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.
В 1990 році захистив кандидатьську дисертацію за темою "Мартенситне перетворення та ефект пам'ті форми в легованих сплавах на основі Fe-Ni" .
З 1991 по 1992 працює в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України молодшим науковим співробітником.
З 1992 по 1995 працює в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України науковим співробітником.
В 1995 прейшов працювати в НТУУ "КПІ", де прийняв активну участь в організації і становлені фізико-технічного інституту НТУУ КПІ, зокрема в становлені навчальних лабораторій із загальної фізики.
З 1997 і по сьогодні працює заступником завідуючого кафедри "Прикладна фізика" фізико-технічного інституту НТУУ КПІ . За сумістництвом працює старшим науковим співробітником в відділі фазових перетворень в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

На данный момент подготовлены и преподаются следующие дисциплины:

 • "Термодинаміка і молекулярна фізика" (лекції, семінари, лабораторні, І курс);
 • "Коливання та хвилі" (лекції, семінари, ІІІ курс);
 • "Статистична радіофізика та оптика" (лекції, семінари, ІІІ курс);
 • "Атомна фізика і будова речовини" (семінари, лабораторні, ІІІ курс);
 • Бере участь в викладанні лекцій із курсу "Введення в спеціальність").

Наукові інтереси :

Фазові перетворення в твердих тілах (мартенситного і магнітного типів). Структура і властивості твердих тіл (кристаллографічні і мікроструктурні аспекти). Ефект пам'яті форми і зв'язані явища. Порошки і порошкова металлургія. Нанотехнології. Нетрадиційні методи отримання металічних матеріалів (методи швидкого твердіння, піноутворення, методи отримання градієнтних, композитних і нерівноважних структур)

Тематика наукових проектів , що виконувались та виконуються на поточний момент

 • (1996-1998) "Дослідження впливу хімічного складу та деформаційної поведінки на експлуатаційні характеристики сплавів з пам'яттю форми (в полі- та монокристалічному станах) з метою розробки технології виплавки та виготовлення фітінгових з'єднань" (Проект 5.2/0580 № держреєстрації 0197U017230);
 • (1999-2001) "Дослідження механізмів структуроутворення, обумовленого фазовими перетвореннями в інтерметалічних сполуках і сплавах на основі перехідних металів" Проект (№ держреєстрації 0199U002844)
 • (2002-2004) "Мартенситні перетворення і властивості, які вони обумовлюють, в матеріалах з особливими структурним і магнітним станами" (№ держреєстрації 0102U000316)
 • (2005-2007) "Структурні фазові перетворення в градієнтних функціональних матеріалах і наноструктурних сплавах на основі перехідних металів" (№ держреєстрації 0105U000978)
 • (2008-2012) "Фазові перетворення, структурні особливості та функціональні властивості нових композиційних матеріалів на основі сплавів з пам'яттю форми"
 • (2003-2005) "Вплив типу магнітного порядку на мартенситне перетворення і ефект пам'яті форми в металах і сплавах перехідних елементів" (Проект №04.07/00102, договір № Ф7/314-2001 від 30.08. 2001 р, № держреєстрації 0101U007641)
 • (1.05.97 - 1.05.99) "Вивчення та розробка багатокомпонентних сплавів з пам'яттю форми на основі технологій виробництва тонких плівок та ультразвукової обробки" (Проект STCU-453).
 • (2003-2004) "Розробка технології отримання нанорозмірних порошків багатофункціональних матеріалів із звичайною та магніто-керованою пам'яттю форми" (Проект № НЧ/438-2003 від 22.09.2003)
 • (2002-2004)"Структурні стани при фазових перетвореннях в системах обмеженої фізичної розмірності TiNiMe та CuAlMe в об'єктах обмежених геометричних розмірів" (Проект ФФД №Ф4/122-97, № держреєстрації 0197U017229)
 • (02.2002-05.2004) "Розробка ультразвукових технологій отримання нових композицiйних матерiалiв з регулюємим коефiцiєнтом термiчного розширення" (Проект STCU 2354)
 • (2003-2004)"Вплив типу магнітного порядку на мартенситне перетворення і ефект пам'яті форми в металах і сплавах перехідних елементів" (Проект №04.07/00102 (договір № Ф7/314-2001 від 30.08.2001 р., № держреєстрації 0101U007641)
 • (2005-2007) "Структурні фазові перетворення в градієнтних функціональних матеріалах і наноструктурних сплавах на основі перехідних металів"
 • (01.08.2005-31.07.2007) "Development of magnetoelastic shape memory materials for new class acoustic transducers" (Проект STCU 3144)
 • (01.03.2006-20.09.2007) "Bulk metallic glass precursors of the multicomponent shape memory alloys for enhanced and high-temperature applications" (Проект STCU 3520)

Брав участь у виконанні наступних програмах міжнародних кооперації:

INTAS

 • (1995-1996) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202);
 • (1996-1997) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202-ext);

INCO-Copernicus

 • (1997-1999) E.U. INCO-Copernicus project IC15-CT96-0704 "Development of non-conventional shape memory alloys production technologies: high temperature Cu-based and Ni-Ti based alloys" European Comunity (INCO-COPERNICUS project, ERB IC15-CT96-0704);

ECONET (Ukraine-France)

 • (2004-2005)"Development of new bulk amorphous and nano-cristalline alloys, precursor of shape memory alloys" ECONET

PROJET INTERNATIONAL DE COOPERATION SCIENTIFIQUE (PICS) (Ukraine-France)

 • (2003-2006) "Multicomponent TiNi-based Shape Memory Alloys: design and research of the alloys produced in the precursor amorphous and nanocrystalline states" (PICS-1599)
 • (2007-2010) "Intermetallic and shape memory alloys for high temperature applications : a comparative study of alloys prepared from precursors obtained by non conventionnal powder production routes" (PICS-3717)

Публікації.

Понад 40 наукових публікацій (деякі з них додаються).
Монастирський Г.Є. - деякі наукові публікації (1993-2007):
 1. Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., Reversible martensite transformation and shape memory effect in Fe-Ni-Nb alloys , Scripta Metallurgica et Materialia, 28, pp.41-46(1993) (Available abstract here)
 2. Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., On the nature of the variation of martensitic transformation hysteresis and SME characteristic in Fe-Ni base alloys , Jour. de Physique, Col. C8, 5, p. C8-397-402 (1995)
 3. T.Czeppe, Yu.N.Koval, G.E.Monastyrsky, The microstructure and martensitic transformation in Ni-Al alloys with Yttrium Addition , Jour. de Physique IV France 7, Col. C5, Supplement au Journal de Physyque III de Novembre 1997, p. C5-173 (1997).
 4. Yu.N. Koval, Monastyrsky G.E. V. Odnosum Мартенситне перетворення в Ni-Al-Re сплавах, Металлофизика и новейшие технологии, т.23, с.69-75 (2001)
 5. Monastyrsky G.E., V.V. Odnosum, J. Van Humbeeck , V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval Powder metallurgical processing of Ni-Ti-Zr alloys undergoing martensitic transformation: part I, Intermetallics, v.10, 1, pp.95-103, (2002)
 6. Monastyrsky G.E., J. Van Humbeeck , V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, Powder metallurgical processing of Ni-Ti-Zr alloys undergoing martensitic transformation--part II,. Intermetallics, v.10, 1, pp.613-624,(2002)
 7. Yu.N.Koval, A.A.Lichachev, G.E. Monastyrsky, A.Yu. Pasko, Gradient functional materials with phase transformation, Металлофизика и новейшие технологии, 2001, 23, с.1-10
 8. G.E. Monastyrsky, Yu.N. Koval, G.S. Firstov, J. Van Humbeeck, Martensitic transformation in Fe-Mn-(Si,Ge,Sn) alloys, J de Physique IV, 2003, p.355-359
 9. Г.Є. Монастирський, А.П. Шпак, Ю.Н. Коваль, Р.Я. Мусієнко, Дослідження стану порошків одержаних електоіскровим методом із сплавів з мартенсітним перетворенням, Металлофизика и новейшие технологии, 2003, №6, 25, с.803-816
 10. Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, G.S. Firstov, G.E. Monastyrsky, Effect of additions Re in NiAl based alloys, J.Phys. IV France 112 p.1063-1066 (2003)
 11. Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, R. Ya. Musienko, A.Yu. Sezonenko, Influence of the Ga Alloying on the Properties of NiAl Based Alloys, Solid State Phenomena Vol. 130 (2007) pp. 117-120
 12. Г.Е. Монастырский, Ю.Н. Коваль, А.П. Шпак, Р.Я. Мусиенко, В.И. Коломыцев, А.А. Щерба, С.Н. Захарченко, П.Г. Яковенко, Получение электроискровым методом порошков сплавов с эффектом памяти формы, Порошковая металлургия, 5/6, стр.3-15 (2007)
 13. Yu.N.Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, Yu.V. Kudrayvtsev, A.V. Yefremova, Yu.V.Nesterenko, V.A.Mokhort, The influence of the alloying with B and Re on NiAl based alloys. Archives of Metallurgy and Materials, 51, 2, p. 277-281 (2007)
 14. Г.Є. Монастирський , В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М. Захарченко, Р. Портьє, Морфологічні та структурні особливості порошків матеріалів із пам'яттю форми отриманих електроіскровим методом в криогених рідинах, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, , Т.5, вип.2, C.54-60 (2007)
 15. G.E. Monastyrsky, P.A. Yakovenko, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, A.A. Shcherba and R. Portier, Characterization of spark-eroded shape memory alloy powders obtained in cryogenic liquids, Material Science and Engineering A, In Press, Available online 6 June 2007

Хобі

Гірські лижі, гірський туризм, автотуризм (замки, фортеці, заповідники України), науковий туризм, фотографія.
В фотогалереї можна побачити деякі фотографії що буди зняті під час подорожей.

Перевод
Статус:в процессе
Проверка:не выполнена
Последнее обновление 06.08.2008
Версия 1 β