UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Главная Кафедра Учёба Наука Форум Download Новости Карта>

Богорош Александр Терентьевич

Страница в системе Intellect.kpi.ua

Д.т.н., профессор кафедры "Прикладная физика"

В 1969 році закінчив Київський технологічний інститут за спеціальністю “Машини і апарати - група конструкторів”, в 1972 – Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка (факультет механіко-математичний), в 1975 – заочну аспірантуру Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова (геологічний факультет, на кафедрі кристалографії, завідувача відділом кристалохімії в Інституті кристалографії ім. А.В.Шубнікова АН СРСР, академіка Бєлова М.В.) та заочну докторантуру на кафедрі ХПСМ КПІ, д.т.н., проф. Федоткіна І.М.). Захист кандидатської у 1977 р. і докторської дисертації у 1989 р. в Інституті загальної та органічної хімії АН СРСР на тему «Управление свойствами веществ и их прогнозирование в процессе синтеза».

Працював з 1962 р. на заводі слюсарем, з 1964 р. студент, з 1969 по 1972 р. механік, інженер-конструктор, заступник головного інженера заводу. 1970-1971 р. військова служба. 1972-1975 р. молодший науковий співробітник. 1975-1987 роки Державний інспектор вищої школи Міністерства середньої та вищої спеціальної освіти України та МВССО СРСР і сумісник-викладач: асистент кафедри ХПСМ КПІ, старший викладач КАДІ, КТЕІ, КТІХП, Київського вищого інженерно-танкового та Командного військового училищ МО СРСР. З 1987 по 1992 р. завідувач відділом Міністерства нафтової промисловості СРСР. Це дозволило впровадити особисті винаходи на судах і понад 100 берегових об’єктах Росії (від Владивостока до Москви і Краснодара), Японії, Китаю, Сінгапуру, Італії, Польщі і Угорщини. На запрошення читав окремі лекції у сфері особистих досліджень в університетах Харбіну і Муданьдзяну (Китай), Вінченце (Італія), Лодзі і Варшави (Польща) та Оксфорду (Великобританія), у Далекосхідному політехнічному інституті (Владивосток), де у 1992 р. обраний чл.-кор. ДСВ АН СРСР, і Московському інституті тонкої хімічної технології. З 1996 р. працював у Міністерстві України з питань науки і технологій (реорганізовано у Держкомітет з науки і техніки, а далі - в Міністерство освіти і науки України) завідувачем та головним співробітником відділу міжнародного науково-технічного співробітництва з країнами СНД і Балтії. В 1997 р. на засіданні Міждержавної науково-технічної ради країн СНД був обраний керівником робочої групи МНТР, яку очолює до цього часу. Є консультантом Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України 5 та 6 скликання. У 1999 р. обраний експертом і членом робочої групи з питань науково-технічного співробітництва країн-учасниць ОЧЕС та НАТО.

Член спеціалізованих наукових рад Інституту фізики напівпровідників НАН України, Центру досліджень наукового потенціалу та історії науки України ім. Г.М. Доброва НАН України та Національного технічного університету України «КПІ».

На кафедру прикладної фізики Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» перейшов з кафедри біоінженерії Факультету біотехнологій НТУУ «КПІ» у 2007 році, як обраний по конкурсу на 5 років на посаду професора.

Підготовив два кандидата наук

В данный момент подготовлены и преподаются следующие дисциплины:


Разработаны методические пособия к приведённым курсам.

Сфера научных интересов:

Комплексні фізико-хімічні методи досліджень полікомпонентних і гетерогенних систем, Комплексони і комплексонати. Кінетика кристалізації і перекристалізації органічних і неорганічних кристалів. Фазові перетворення в твердих тілах. Структура і властивості твердих тіл (кристалографічні і наноструктурні аспекти). Ефекти пам'яті водних розчинів і режимних (технологічних) факторів, пов'язаних з фазовими перетвореннями у твердих тілах. Міграція атомних кластерів. Напилення плівок з тугоплавких наночасток і сумішей елементів. Фуллерени і нанотрубки. Нанофізика і наноелектроніка. Дешифровка об’єктів на відстані. Хвильові ефекти від галактики до полікристала твердого тіла, тощо.

Тематика научных проектов:

 • (1996–1998)“Кінетика кристалізації полікарбонатів” (договір М/44-1996 від 06.03.1996р.).
 • (1999–2002) “Дослідження міграції атомних кластерів з урахуванням хвильових ефектів. Кластер” (договір з МОН М/455-1996 від 21. 03.1999 р.).
 • (2003-2005) “Випробування зразків наноструктурного конденсату, отриманого шляхом вуглецевого плазмового покриття поверхні кремнієвої підкладці, для дослідження властивостей полікарбонату на основі Са2+” (договір М/455-2003 від 06.10.2003 р.).
 • (2004-2005) “Dynamic characteristics identification of aircraft engine. Mechanics” (Ukraine- Lietuvos).
 • (2006-2008) “Розробка методики отримання карт орієнтації кластерів на гранях зростаючого кристалу методом дифракції відбитих електронів з просторовою роздільною здатністю 10 нм та менше” договір з МОН України №М/202-2007 від 14.05.2007 р.
 • (2007-2009) «Діагностика руйнування об’єктів мікро- та наноелектроніки під зовнішнім впливом». Договір з МОН № М/203-2007 від 14.05.2007 р.,
 • (2009-2012) “Розробка захисних покриттів нанооб’єктів і гетероструктур мікроелектроніки” (проект в Плані, затвердженого Кабінетом Міністрів України).

Публикации

Опубліковано з 1967 по 2007 р. близько 600 робіт, в т.ч. 12 монографій та 57 винаходів, деякі з них такі:
 1. Effekt of formation gas-Liquid flow // The Allerton Press Inc.-N.Y.-1972.-P-30.
 2. Способ интенсификации процесса теплообмена // А.С. СССР № 444931, БИ №36, 1972.
 3. Вопросы теории и практики судовых энергетических установок. Владивосток, 1973.-174 с.
 4. Способ интенсификации процесса теплообмена //А.С. СССР № 484930, БИ №12,1974.
 5. Рекристаллизационный сатуратор //А.с.СССР № 490825, БИ № 41, 1975.
 6. Управление процессом массовой кристаллизации синтетических игольчатый кристаллов //ДАН СССР, т.228, №4, 1975, с.928-931.
 7. Рентгенофазовый анализ игольчатых кристаллов в камере типа Гондольфи //Сб. тр. геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, т.129, 1976. С.138-147.
 8. О парагенезисе минералов в промышленных отложениях //Сб.тр. Ин-та кристаллографии им.А.В.Шубникова АН СССР, 1976. С.269-273.
 9. О массовой кристаллизации арагонитовых игл // Известия вузов СССР, 1976, № 1.С. 8-12.
 10. Результаты скоростной киносъемки зарождения и роста монокристаллов сахарозы, кальцита и арагонита, // Известия вузов СССР, 1977, № 6.-С. 120-129.
 11. The Effect of Elastik Vibrations on Monodispersity and Kinettics Crystallization of C12H22O11, CaCO3-A //The Allerton Press J. Program, 1981, Ins.,150; Fifth Avenue, N.Y., 10011, P.49-52.
 12. Кристаллизация. Учебное пособие для студентов вузов, -К., Вища школа, 1982. -200 с.
 13. Kinetics of calcium carbonate growth scale and aqueous Solutions //U.S.Geolog. SURVEY Water Resources Center Division, Denver, Colorado, 80225, American Geophysical Union and American Chemical Society, 1983, 28(12), P.21-26.
 14. Влияние акустических колебаний на механические свойства карбонатов //Прочность материалов...при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения, -К., 1984. С.124-131.
 15. Устройство для определения толщины отложений. //А.С. СССР № 1139954, БИ №6, 1985.
 16. Mass crystallization of formations industry apparatus //Japan 223, Hiyoshi Kohokuku Yokohama, Department of Mechanical Engineering, Keio university. Preparation of paper for JSME (Japan society of mechanical engineers), 1985, 5(3), P.168-172.
 17. Physicochemical study of the composition of scale on sugar production apparatus //Plozk, Poland, Department of Mechanical Engineering, 1985, 11(7), P.8-17.
 18. Способ для кристаллизации веществ. //А.с. СССР № 1152312, БИ №12, 1985.
 19. Принципы построения систем оптимального управления технологическими многофакторными процессами кристаллизации из многокомпонентных растворов //Кибернетика и системный анализ, 1998, №6. С.162-169.
 20. Кристаллизационные волны при росте монокристаллов //Доп. НАНУ, 1999, №12, С.82-90.
 21. Фізико-хімічна інформатика: народження нового наукового напряму //Вісник НАН України, 1999, №10. С.15-24.
 22. Raman scattering of the plasma treated C60 films //Hydrogen materials science and chiemistry of metal hydrides.- Kiev: ADEF-Ukraine, 2001. – P.654-655.
 23. Патент на винахід №50133 А, кл.G01N27/22 “Пристрій для безперервного контролю вологості нафтопродуктів, які транспортуються трубопроводом”. Бюл.№10, 2002.
 24. Le Albarede post-graduate of Laboratory d’Aerothermique //Paris, France, 2004. Р.89-93.
 25. Royzman V.P., Bogorosh O.T. Dynamic characteristics sdentification of aircraft engine. Mechanics // Best regards, Lietuvos, Kaunas, 2005, pp.12.
 26. Bogorosh A., Voropaev G, Yurchenko N. Thermal control of transitional and turbulent boundary layers under centrifugal forces //5th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, September 16-18, 2005, Mallorca, Spain.
 27. Механизмы формирования физико-химических информационных структур //VII российско-украинский семинар «Нанофизика и наноэлектроника». С.-П., 2006.С.10-11.
 28. The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //World Academy of ceramics International Ceramic Federation 7th International Conference materials IN clinical applications. "Disclosing Materials at Nanoscale" CIMTEC 2006, FAENZA, ITALY, 2006. Р.120-129.
 29. The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //Disclosing Materials at Nonsocial, Egypt, 2006. P.111.
 30. Propagation in navigation electronic devices defects /Visniakov N, Novickij J., Bogorosh A., Voronov S., Larkin S. // ISSN 1392–1320 MEDZIAGOTYRA. Vol. 4, No.12. 2006 P.120-138.
 31. Diagnostics of nano-particles on a surface and in volume of a solid body //A. Bogorosh, S. Voronov //Journal of Vibroenggineering, Vol.9, Issue 2, 2007. P.75-84.
 32. Проектування типового і спец. устаткування. Навч. посібник, Київ, НУХТ, 2007.-150с.
 33. Збірник термінів. Навч. посібник. Української академії друкарства, Львів. 2006. - 84с.
 34. Информационные физико-химические структуры в машиностроении /”Вісті АІНУ” “Машинобудування і прогресивні технології”, 2006. Харьков, С.165-171.
 35. Диагностика разрушения объектов микро-и наноэлектроники //Авиационно-космическая техника и технология, №4 (30), Харьков, 2006, с.100-107.
 36. Движение дислокации сквозь хаотические сетки препятствий //Актуальные вопросы теории дислокации. — М., 2006. С. 201-215.
 37. Получение нанокристаллических материалов с заданными свойствами /Наноматериаловедение: технологии и материалы, ИПМ, 2007.- С.280-299.
 38. Діагностика руйнування мікро-і наноелектроніки //Сучасні проблеми фізики твердого тіла, Київ. КНУ, -2007. – С.67-69.
 39. Выявление дефектов в сегнетоэлектриках и пьезокерамике //Богорош А.Т., Воронов С.А., Якименко Ю.И.//Современные достижения в науке и образовании, Израиль, Натания, 2007. – С.19-23, 39-44.

Хобби

. Публіцистика, рибалка, туризм, кристалографія, дайвінг, моделювання та прогнозування ринкових міжнародних відносин та інноваційний розвиток економіки, фото - та кінозйомка, садівництво.

Перевод
Статус:в процессе
Проверка:не выполнена
Последнее обновление27.04.2015
Версия 1 β